Larm & Säkerhetssystem

Power 832 är en avancerad centralapparat med inbyggd telefonuppringare. Den har 8 sektioner i grundutförande, men kan byggas ut till att omfatta 32 sektioner. Systemet kan skräddarsys så att det passar varje enskilt objekt. I ett Power 832-system kan totalt 8 st manöverenheter anslutas. Vid expansion av Power 832-systemet används sektionskort, matningskort och transistorkort.

Manöverenheten finns i flera modeller med lysdiodsindikering samt två modeller med klartextdisplay. Den integrerade telefonuppringaren kan sända mer än 200 larmsändarkoder (larm, återställningskoder, till/frånkoppling för 32 olika användare).

Power 832 kan ringa till larmcentral, privattelefon, mobiltelefon eller minicall. Vid larm kan varje enskild detektor/sensor identifieras, systemet är adresserbart. Systemet kan tillkopplas automatiskt på förprogrammerad tid, t.ex. efter arbetstidens slut. Power 832 kan delas upp i två helt separata områden.